بهبود دهنده نان های سنتی

پرمیکس اُمگا 3
پرمیکس اُمگا 3
اکتبر 7, 2016
بیکینگ پودر
بیکینگ پودر
اکتبر 7, 2016
نمایش همه

بهبود دهنده نان های سنتی

بهبود دهنده نان های سنتی

بهبود دهنده نان های سنتی

انواع بهبود دهنده های نان سنتی اُماج عبارتند از :

مواد بهبود دهنده نان سنتی

مخصوص نان های نیمه حجیم نظیر بربری و سنگک

مخصوص نان های تخت نظیر لواش و تافتون

میزان مصرف بهبود دهنده نان های سنتی

مواد بهبود دهنده نان های سنتی عموما به میزان 50 تا 100 گرم به ازای هر کیسه آرد 40 کیلویی و به همراه خمیر مایه ، مستقیما روی آرد اضافه می شوند .

مزایای مصرف بهبود دهنده نان های سنتی

  • عمل آوری سریع تر خمیر
  • رفع قدرت تحمل تخمیر
  • رفع مشکلات ناشی از آرد های سست
  • بهبود تردی , عطر ، طعم و رنگ نان
  • جلوگیری از بیات شدن سریع محصول تولیدی