بیکینگ پودر

بهبود دهنده نان های سنتی
بهبود دهنده نان های سنتی
اکتبر 7, 2016
پودر مافین شکلاتی
پودر مافین شکلاتی
اکتبر 7, 2016
نمایش همه

بیکینگ پودر

بیکینگ پودر

بیکینگ پودر

بیکینگ پودر اُماج

بیکینگ پودر باعث آماده سازی خمیر و پوکی و تخلخل محصولات غیر تخمیری می گردد.

طبق دستور تهیه کیک و شیرینی ( عموما 2-5 درصد وزنی آرد ) بیکینگ پودر مصرف می شود .

بیکینگ پودر در اوزان 1، 5، 10 و 25 کیلویی برای مصرف خانگی ، کارگاهی و صنعتی ارائه می شود .