صنایع بهبود دهنده نان اماج

بهترین برند بهبود دهنده نان و براق کننده و پوشش شیرینی جات

شروع خرید

مغزی های مخصوص شیرینی

مغزی های مخصوص شیرینی اماج

پرمیکس کروسان

پرمیکس کروسان مخصوص نان و شیرینی های لایه ای

براق کننده اماج

قابل استفاده برای پوشش و تزئین انواع شیرینی جات

پرمیکس نان

پرمیکس تهیه نان امگا