بیکینگ پودر

اکتبر 7, 2016
بیکینگ پودر

بیکینگ پودر

بیکینگ پودر اُماج بیکینگ پودر باعث آماده سازی خمیر و پوکی و تخلخل محصولات غیر تخمیری می گردد. طبق دستور تهیه کیک و شیرینی ( عموما […]