مواد بهبود دهنده نان اُماج کد S111 بسته بندی سبز

ژل کیک اُماج
نوامبر 22, 2021
نمایش همه

مواد بهبود دهنده نان اُماج کد S111 بسته بندی سبز

مواد بهبود دهنده نان اُماج کد S111 با بسته بندی سبز

مواد بهبود دهنده نان اُماج کد S111 با بسته بندی سبز مخصوص عموم آرد ها

محصولات بهبوددهنده نان اُماج باتوجه به کیفیت و نوع آرد مصرفی (قوی – ضعیف) در رنگ ها و انواع مختلف طراحی و بسته بندی می شوند.

این محصولات بسیار قوی و جهت افزایش حجم ، کیفیت و ماندگاری انواع نان می باشد.

میزان مصرف محصولات بهبود دهنده مخصوص عموم آرد ها بین 0/5 – 0/5 درصد وزن آرد می باشد.