پرمیکس

اکتبر 7, 2016
پرمیکس کروسان

پرمیکس کروسان

اکتبر 7, 2016
پرمیکس اُمگا 3

پرمیکس اُمگا 3

اکتبر 7, 2016
پرمیکس جو

پرمیکس جو

پرمیکس جو جهت تهیه نان جو به کار می رود و میزان کاربرد پرمیکس جو 30 درصد وزن آرد مصرفی می باشد . مواد لازم پرمیکس جو […]
اکتبر 7, 2016
پرمیکس روگن

پرمیکس روگن

پرمیکس روگن جهت تهیه نان های تیره نظیر روگن به کار می رود و میزان کاربرد پرمیکس روگن 5 درصد وزن آرد مصرفی می باشد. مواد […]
اکتبر 7, 2016
پرمیکس همبرگری

پرمیکس همبرگری

پرمیکس همبرگری : پرمیکس همبرگری جهت تهیه نان همبرگری ( مک دونالد ) به کار می رود و میزان کاربرد پرمیکس همبرگری 10 درصد وزن آرد […]
اکتبر 7, 2016
پرمیکس تست

پرمیکس تست