پرمیکس روگن

اکتبر 7, 2016
پرمیکس روگن

پرمیکس روگن

پرمیکس روگن جهت تهیه نان های تیره نظیر روگن به کار می رود و میزان کاربرد پرمیکس روگن 5 درصد وزن آرد مصرفی می باشد. مواد […]