پرمیکس نان

اکتبر 7, 2016
پرمیکس همبرگری

پرمیکس همبرگری

پرمیکس همبرگری : پرمیکس همبرگری جهت تهیه نان همبرگری ( مک دونالد ) به کار می رود و میزان کاربرد پرمیکس همبرگری 10 درصد وزن آرد […]